ECO POSTERS
My work

Agnieszka Dajczak koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu plakatów autorskich. Większość z jej prac ujawnia to, co autorka myśli o otaczającym świecie, ludziach i zjawiskach. Pracuje różnymi narzędziami, wykonuje alternatywne publikacje, a od paru lat zajmuje się nowymi technologiami. Rezultaty swoich poszukiwań czasem przemyca do swoich plakatów.
Przygodę z plakatem rozpoczęła na studiach w trakcie, których była parokrotnie stypendystką Prezydenta Miasta Szczecin. W 2005 roku ukończyła studia magisterskie dyplomem z wyróżnieniem w Pracowni Plakatu prof. Leszka Żebrowskiego w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. W 2014 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.  Zdobyła wiele nagród i wyróżnień,
w tym także drugie i trzecie miejsce w Golden Turtle Festival 2017, pierwszą nagrodę i wyróżnienie na Biennale Plakatu Ekologicznego 2017, specjalną nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na ISPB Biennale Plakatu Lublin 2015, nagrodę Tarasti Prix Lauri na Lahti Poster Triennial 2014 oraz drugie miejsce w Segunda llamada 2013. Współuczestniczyła w wielu wystawach plakatu na świecie, na przykład: Poster for Tomorrow, Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Golden Bee Biennale of Grafic Design, Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, International Triennial of Stage Poster–Sofia.