1. WIOSNA MŁODYCH 2014

Zwycięska praca w konkursie na plakat promujący Wiosnę Młodych, zorganizowany przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.


http://zamek.poznan.pl/news,pl,93,3094.html


Winning work in poster competition Spring Youth, organized by the Cultural Centre in Poznań.


© Agnieszka Dajczak 2014