Plakaty ( 1 i 2 ) zakwalifikowane do 100 najlepszych plakatów drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Plakatu Reggae 2013.


http://www.reggaepostercontest.com/winners/winners-2013/


Posters (1 & 2) qualified for the 100 best posters of the 2nd International Reggae Poster Contest 2013.



  1. 2.REGGAE POWER OF LOVE 

3. REGGAE POWER OF MUSIC

1. REGGAE POWER

© Agnieszka Dajczak 2014