1. 1.( bez tytułu )

Ilustracja dzięki konkursowi zorganizowanego przez pismo Malemen oraz H&M,

zakwalifikowała się do wystawy Ilustracja Pl 2012 w Warszawie.


Illustration qualified for the exhibition Illustration Pl 2012 in Warsaw by the competition organized by the magazine

Malemen and H & M.

© Agnieszka Dajczak 2014